Nainstalujte si:

       

Význam slova krypta; krypto-, krypt-; kryptodeprese; kryptogama


krypta = podzemní nebo polozapuštěný klenutý prostor; podzemní hrobka; hrobka, hrob

krypto-, krypt- = první část složených slov mající význam skrytý, tajný

kryptodeprese = skrytá proláklina, deprese zatopená vodou s hladinou nad úrovní a dnem pod úrovní mořské hladiny

kryptogama = tajnosnubná, výtrusná rostlina

Next: kryptogenní; kryptografie; kryptogram; kryptoklima    leguminóza, leguminosa; legura; leiomyom; leitmotiv