Nainstalujte si:

       

Význam slova kryobiologie; kryochirurgie; kryofilní; kryofyt


kryobiologie = nauka o účinku nízkých teplot na živé organizmy

kryochirurgie = chirurgický obor využívající velmi nízkých teplot k destrukci nemocné tkáně

kryofilní = chladnomilný, přizpůsobený životu v nízkých teplotách

kryofyt = rostlina žijící na tajícím sněhu nebo ledu, chladnomilná rostlina

Next: kryogeneze, kryogenese; kryogenika; kryogenní    legenda; legendární; leggins; legie; legislativa