Nainstalujte si:

       

Význam slova kosmopolita; kosmopolitizmus, kosmopolitismus-


kosmopolita = světoobčan, stoupenec kosmopolitizmu

kosmopolitizmus, kosmopolitismus- = světoobčanství; názor zdůrazňující příslušnost jedince i celého národa k lidstvu

Next: kosmopolitní; kosmoráma; kosmos; kostální; kostým    laktam; laktát; laktáza, laktasa; lakto-