Nainstalujte si:

       

Význam slova korporátní komunikace; korpulentní; korpus, corpus


korporátní komunikace = komunikace mezi členy jedné korporace

korpulentní = tlustý, mohutný, tělnatý

korpus, corpus = 1. tělo, těleso; 2. ozvučná skříň nástroje; 3. soupis památek zahrnující pouze určitý materiál; 4. pečený pekárenský polotovar

Next: korpuskulární; korpuskule; korsak    labyrintitida; lacerace; lacerna; laceta,; lacl,