Nainstalujte si:

       

Význam slova koronární; koroner, coroner; koroze, korose


koronární = věnčitý, korunový

koroner, coroner = úřední ohledávač mrtvol

koroze, korose = 1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy

Next: korporace, corporation    laboratizmus, laboratismus; laboratoř; laborovat