Nainstalujte si:

       

Význam slova korelovat; korepetitor; korespondence; korespondent


korelovat = vzájemně souviset; být ve vztahu s něčím

korepetitor = hudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel

korespondence = 1. dopisování; dopisy; 2. vztah mezi jevy, teoriemi, které si vzájemně odpovídají; 3. log. relace mezi dvěma třídami

korespondent = dopisovatel, zpravodaj; úředník obstarávající korespondenci

Next: korespondovat; korfbal, korfball; koriandr    kyniatrie; kynik; kynizmus, kynismus; kynologie