Nainstalujte si:

       

Význam slova korektní; korektor; korektura; korelace; korelát


korektní = správný, slušný, společensky bezvadný

korektor = zařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje; pracovník provádějící korekturu textu

korektura = oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury

korelace = vzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději

korelát = souvztažný pojem

Next: korelovat; korepetitor; korespondence; korespondent    kyfóza, kyfosa; kyklop; kyklopie; kyma; kyneta