Nainstalujte si:

       

Význam slova kopolymerace, kopolymerizace; kopra; kopro-


kopolymerace, kopolymerizace = řetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů

kopra = sušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů

kopro- = první část složených slov mající význam 1. výkal; 2. Vulgární

Next: koprocesor; koprodukce; koprofág; koprofilie    kvinde; kvinta; kvintet; kvinteto