Nainstalujte si:

       

Význam slova kooperativní; kooptace; koordinace; koordináta


kooperativní = svépomocný; družstevní

kooptace = přibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů

koordinace = uvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální spolupráce

koordináta = souřadnice

Next: koordinátograf; kopie; kopilot; kopiózní, kopiosní    kvádro; kvelb; kverulant; kverulantství; kvestor