Nainstalujte si:

       

Význam slova konvexnost; konvoj; konvokace; konvolut; konvoluta


konvexnost = konvexita

konvoj = ochranný ozbrojený doprovod; dlouhá řada, skupina dopravních prostředků

konvokace = svolání, sjezd, sněm; veřejná soudní výzva k přihlášení pohledávek

konvolut = svitek listin nebo několik písemností svázaných do knihy

konvoluta = architektonická spirálovitá ozdoba

Next: konvulze, konvulse; konzervace, konservace    kvadrienále; kvadriennium; kvadrika; kvadriliarda