Nainstalujte si:

       

Význam slova konverzace, konversace; konverze, konverse


konverzace, konversace = rozhovor; rozmluva společenského rázu; vyučovací hodina zaměřená na hovor v cizím jazyce

konverze, konverse = přeměna, změna, obrat

Next: konverzovat; konvexita; konvexkonkávní; konvexní    kuvert, kuvér, couvert; kux, kuks; kvadrant