Nainstalujte si:

       

Význam slova kontroverzní, kontroversní; kontumace; kontura


kontroverzní, kontroversní = sporný

kontumace = 1. zdravotnická opatření zabraňující šíření nakažlivých onemocnění; 2. zmeškání soudního jednání, nedostavení se k soudnímu jednání; 3. sankce za porušení soutěžních pravidel

kontura = obrys; nákres v hlavních liniích

Next: kontuze, kontuse; konurbace; konvalidace; konvekce    kurt, court; kurtáž; kurtina; kurtizána