Nainstalujte si:

       

Význam slova kontrasignace; kontrast; kontrastní


kontrasignace = spolupodpis jako předpoklad závaznosti nebo platnosti úřední listiny

kontrast = naprostá odlišnost; protiklad, opak rozdílnost

kontrastní = naprosto odlišný, opačný, rozdílný

Next: kontrárnost, contrarietas; kontribuce; kontrola    kupro-; kurabilita; kurantní; kurare; kuratela