Nainstalujte si:

       

Význam slova kontrárnost, contrarietas; kontribuce; kontrola


kontrárnost, contrarietas = protilehlost, opačnost, protichůdnost

kontribuce = nucený příspěvek, daň; podíl pojišťovny na škodě

kontrola = přezkoumávání, dozor, dohled, ověřování

Next: kontrolér; kontrovat; kontroverze, kontroverse    kurativně; kurativní; kurát; kurátor; kuráž; kurent