Nainstalujte si:

       

Význam slova kontraktor; kontraktura; kontralaterální


kontraktor = smluvní strana, kontrahent

kontraktura = zkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou

kontralaterální = ležící na opačné straně

Next: kontramaska; kontrapost; kontrapozice, kontraposice    kunčaft, kunšoft, kunšaft; kundalini, kundaliní