Nainstalujte si:

       

Význam slova kontingent; kontinuální; kontinuita; kontinuum


kontingent = pevný počet, pevně stanovené množství

kontinuální = spojitý, souvislý, nepřetržitý

kontinuita = spojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí

kontinuum = něco souvislého, nepřetržitého; prostředí spojité, bez vnitřní struktury

Next: konto; kontokorent; kontra; kontra-; kontraband    kultivar; kultivátor; kultivovanost; kultovní