Nainstalujte si:

       

Význam slova kontemplativní; kontext; kontiguita; kontinent


kontemplativní = vnitřní

kontext = souvislost; významová souvislost jazykového projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událostí

kontiguita = styčnost, dotyk věcí v čase a prostoru, sousedství

kontinent = pevnina, světadíl

Next: kontinentalita; kontinentální; kontingence    kulminace; kulminační; kulminovat; kuloár, couloir