Nainstalujte si:

       

Význam slova kontaktovat; kontaminace; kontaminant; kontejner


kontaktovat = navázat kontakt

kontaminace = znečištění prostředí škodlivými látkami, zamoření; infekce, nakažení organizmu

kontaminant = znečišťující látka

kontejner = přepravník, pojízdná nádoba na tuhý komunální odpad

Next: kontejnment; kontemplace; kontemplativní    kuča; kuesta; kuff; kulak; kulantní; kulér, couleur