Nainstalujte si:

       

Význam slova konsignace; konsignant; konsolidace; konsonance


konsignace = seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží

konsignant = odesílatel, deponent

konsolidace = upevnění; ustálení; úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; lék. zkostnatění zlomeniny kosti

konsonance = souznění, libozvuk, souzvuk

Next: konsonant; konsonantizmus, konsonantismus-    krupon; krupózní, kruposní; krusta; krutony; kryo-