Nainstalujte si:

       

Význam slova konkordantní; konkordát; konkrece; konkrektace


konkordantní = shodný, souhlasný; harmonický

konkordát = smlouva o vzájemných vztazích mezi státem a římskokatolickou církví

konkrece = zhuštění; horninová nebo minerálová nakupenina; zarůstání tkáně

konkrektace = pokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí

Next: konkrement; konkretizace, konkretisace; konkrétní    kriminalita; kriminalizace, kriminalisace; krimino-