Nainstalujte si:

       

Význam slova konkludentní; konkluze, konkluse; konkordance


konkludentní = vysvětlující určitý projev vůle, úsudek

konkluze, konkluse = závěr, konečný výsledek, rozhodnutí

konkordance = shoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)

Next: konkordantní; konkordát; konkrece; konkrektace    kriminalistická odorologie; kriminalistika