Nainstalujte si:

       

Význam slova kondenzátor, kondensátor; kondenzovat, kondensovat


kondenzátor, kondensátor = 1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím

kondenzovat, kondensovat = 1. zhušťovat; 2. zkapalňovat

Next: kondice; kondiciogram    kosmopolita; kosmopolitizmus, kosmopolitismus-