Nainstalujte si:

       

Význam slova kon-, con-; koncedovat; koncelebrace; koncentrace


kon-, con- = první část složených slov mající význam s, se, spolu

koncedovat = připustit, souhlasit, ustoupit

koncelebrace = sloužení mše několika kněžími

koncentrace = hustota, zhušťování; hromadění; soustředění

Next: koncentrační; koncentrák; koncentrát; koncentrický    korporátní komunikace; korpulentní; korpus, corpus