Nainstalujte si:

       

Význam slova komutativní; komutatívnost; komutátor; komže


komutativní = zaměnitelný, záměnný

komutatívnost = zaměnitelnost; jedna z vlastností algebraických operací

komutátor = část elektrického stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektrického proudu

komže = svrchní kněžská bílá košile

Next: kon-, con-; koncedovat; koncelebrace; koncentrace    korporativizmus, korporativismus-; korporativní