Nainstalujte si:

       

Význam slova komunikativnost; komunikát; komunikovat; komunita


komunikativnost = snadnost, ochota komunikovat; schopnost se domluvit, vstřícnost

komunikát = text, jazykový projev

komunikovat = oznamovat; být ve spojení

komunita = skupina, či spolek žijící v určité své samosprávě

Next: komunizmus, komunismus; komuníké; komutace    koronární; koroner, coroner; koroze, korose