Nainstalujte si:

       

Význam slova kompozitum, kompositum; komprehensivní; komprese


kompozitum, kompositum = složenina, složené slovo

komprehensivní = ucelený

komprese = stlačování, zmenšování objemu; zvětšování tlaku

Next: kompresibilita; kompresivní; kompresor; komprimace    korektní; korektor; korektura; korelace; korelát