Nainstalujte si:

       

Význam slova kompozit, komposit; kompozitní, kompositní


kompozit, komposit = složený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů

kompozitní, kompositní = složený z různých prvků

Next: kompozitum, kompositum; komprehensivní; komprese    kordon, kordón; kordonet; korekce; korektiv