Nainstalujte si:

       

Význam slova kompletní; komplex; komplexita; komplexní


kompletní = úplný, v plném počtu

komplex = souhrn, soubor; skupina předmětů tvořících celek souhrn pocitů, sebehodnocení

komplexita = složitost, mnohotvárnost; úplnost; komplexnost

komplexní = celkový, souborný, všestranný, složitý

Next: komplexnost; komplic; komplikace; komplikovaný    koordinátograf; kopie; kopilot; kopiózní, kopiosní