Nainstalujte si:

       

Význam slova kompetitivní komunikace; kompilace; kompilát


kompetitivní komunikace = je komunikace soutěživá

kompilace = sbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný

kompilát = výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace

Next: komplement; komplementář; komplementární; komplet    konzumpce, konsumpce; koňak, cognac; kooperace