Nainstalujte si:

       

Význam slova kompenzovat; kompetence; kompetentní; kompetice


kompenzovat = vyrovnávat; nahrazovat (např. škody)

kompetence = pravomoc; rozsah působnosti

kompetentní = pravomocný; zodpovědný; způsobilý

kompetice = soutěž, soupeření, rivalita, soutěživost

Next: kompetitivní komunikace; kompilace; kompilát    konzumní, konsumní; konzumovat, konsumovat