Nainstalujte si:

       

Význam slova komparatistika; komparativ; komparativní


komparatistika = srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody

komparativ = druhý stupeň při skloňování přídavných jmen a příslovcí

komparativní = 1. srovnávací; 2. vztahující se ke komparativu

Next: komparátor; komparz, kompars; kompas; kompatibilita    konzulární, konsulární; konzulát, konsulát