Nainstalujte si:

       

Význam slova komodor, komodore; komolý; komonalita; komora


komodor, komodore = vyšší námořní nebo letecká hodnost

komolý = komolý jehlan nebo kužel jsou tělesa bez vrcholu (mají useknutou špičku, vodorovně se základnou)

komonalita = stejnost, shoda

komora = 1. místnost, uzavřený prostor,dutina; 2. profesní sdružení; 3. část zákonodárného orgánu; 4. úřad, který spravoval osobní majetek panovníka nebo církevního hodnostáře

Next: komorbidita; komorní; kompakce; kompakt; kompaktát    konzilium, konsilium; konzistence, konsistence