Nainstalujte si:

       

Význam slova kominterna; komisař; komise; komisionář; komisné


kominterna = Komunistická internacionála

komisař = 1. osoba určená k provedení zvláštního úkolu, zastupující stát nebo státní správu; 2. stupeň úřední hodnosti ve státní správě

komise = 1. skupina osob, úřední orgán pověřený určitou činností; 2. příkaz nebo zmocnění, např. k prodeji zboží

komisionář = samostatný obchodník obstarávající pro příkazce určitou záležitost

komisné = poplatek za uskutečněný obchod, kurtáž

Next: komisní; komitent; komitét, komité; komnata    konzervativec, konservativec