Nainstalujte si:

       

Význam slova komenzurabilita, komensurabilita; komerce


komenzurabilita, komensurabilita = souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost

komerce = obchod, obchodování, obchodní styk

Next: komercializace, komercialisace    konverzace, konversace; konverze, konverse