Nainstalujte si:

       

Význam slova kombajn; kombatant,; kombi, combi; kombinace,


kombajn = strojový komplex vykonávající několik po sobě následujících pracovních úkolů

kombatant, = příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním; bojovník, frontový voják

kombi, combi = automobilová karoserie s pátými dveřmi na zadní straně, kombík

kombinace, = seskupování, vytváření různých vztahů; domněnka, úsudek

Next: kombinatorika,; kombinát,; kombiné,; kombinéza,    kontroverzní, kontroversní; kontumace; kontura