Nainstalujte si:

       

Význam slova komandatura, komandantura; komandita; komanditista


komandatura, komandantura = vojenské velitelství

komandita = obchodní společnost, kde alespoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady

komanditista = společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu

Next: komando; komandovat; komasace; komatózní, komatosní    kontrárnost, contrarietas; kontribuce; kontrola