Nainstalujte si:

       

Význam slova kolonializmus, kolonialismus; koloniál; kolonie


kolonializmus, kolonialismus = systém a politika vykořisťování, zisky a výnosy na úkor druhých

koloniál = obchod se smíšeným zbožím

kolonie = 1. skupina jedinců nebo soubor jednotlivostí tvořící určitý celek odlišný od svého okolí; 2. hospodářsky a politicky závislé území

Next: kolonista; kolonizace, kolonisace; kolonoskopie    kontingent; kontinuální; kontinuita; kontinuum