Nainstalujte si:

       

Význam slova kolokviální rozhovor; kolokvium; kolon, colon


kolokviální rozhovor = vědecká rozprava, komplexní pohovor

kolokvium = rozmluva, rozhovor; shromáždění odborníků, vědecká rozprava

kolon, colon = úsek tlustého střeva, tračník

Next: kolona; kolonáda; kolonel    kontemplativní; kontext; kontiguita; kontinent