Nainstalujte si:

       

Význam slova kogentní; kognace; kognece; kognice; kognitivní


kogentní = nařizující, donucující, přikazující; přesvědčivý, pádný

kognace = z právního hlediska pokrevní příbuznost

kognece = právo pokrevní příbuzenství; příbuznost

kognice = poznávání, poznávací schopnost

kognitivní = poznávací, sdělný

Next: kohabitace; koherence; koherentní; koheze, kohese    konjunkce; konjunktiv; konjunktiva; konjunktura