Nainstalujte si:

       

Význam slova klip, clip; klipr, clipper; klips; klipsna, klipsa


klip, clip = 1. střih; krátký filmový záběr nebo zvuková nahrávka; 2. příkrý útes; malé ploché skalnaté pobřeží

klipr, clipper = 1. kombinovaný zemědělský čisticí stroj k vytřídění příměsí a osiv obilovin, luštěnin, olejnin a travin; 2. štíhlá rychlá obv. třístěžňová plachetní loď k obchodním účelům; 3. druh letadla na dopravu přes moře

klips = ozdobná stiskací náušnice nebo spona; připínadlo pera nebo tužky; klipsna

Next: klistr, klister; klišé; klišograf    kondicioner, kondicionér, conditionneur; kondiční