Nainstalujte si:

       

Význam slova klimatografie; klimatologie; klimax


klimatografie = část klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti

klimatologie = nauka o podnebí

klimax = 1. vyvrcholení, završení, nejvyšší stupeň, vrchol; 2. liter. řada výrazů zesilujících základní význam; 3. konečné stadium vývoje biocenózy; 4. klimakterium, období vyhasínání pohlavního cyklu ženy, přechod

Next: klimetizace, klimetisace; klimpr; klinč, clinch    kondenzátor, kondensátor; kondenzovat, kondensovat