Nainstalujte si:

       

Význam slova klaustrofobie; klauza; klauzule, klausule


klaustrofobie = chorobný strach z pobytu v uzavřených prostorách

klauza = vodní nádrž na splavování dřeva, klauzura

klauzule, klausule = omezující podmínka výhrada, doložka; rytmické zakončení verše

Next: klauzura, klausura; klaviatura; klavichord    kon-, con-; koncedovat; koncelebrace; koncentrace