Nainstalujte si:

       

Význam slova klastr, cluster; klatba; klaudikace


klastr, cluster = 1. shluk, hrozen, trs; 2. skupina více než dvou objektů vydělujících se ze statistického pozadí; 3. skupina několika současně znějících tónů s minimální intervalovou vzdáleností

klatba = Klatba (v latině interdikt) je trestem pro zvlášť těžké hříšníky a souvisí s velkým exkomunikováním. Ve městě, kde odsouzenec žije jsou zakázány všechny církevní obřady a udělování jakýchkoli svátostí. Odsouzence v klatbě může ve

Next: klaun, clown; klauniáda; klaustrofilie    komunizmus, komunismus; komuníké; komutace