Nainstalujte si:

       

Význam slova klasifikace; klasik; klasika; klast; klastický


klasifikace = třídění, hodnocení, posuzování; známkování znalostí žáků ve škole

klasik = tvůrce děl trvalé hodnoty; všeobecně uznávaný umělec nebo vědec; antický spisovatel

klasika = 1. klasické dílo; klasická hudba; klasický ráz; 2. vrcholné období v umění a literatuře určitého národa

klast = úlomek, zrno

klastický = úlomkovitý

Next: klastr, cluster; klatba; klaudikace    komunikativnost; komunikát; komunikovat; komunita