Nainstalujte si:

       

Význam slova kinetika; kinetizmus, kinetismus; kineto-


kinetika = 1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil; 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek

kinetizmus, kinetismus = umělecký směr vnášející do tradičních výrazových prostředků dominantní prvek pohybu

kineto- = první část složených slov mající význam pohyb, pohybující se

Next: kinetofon; kinetografie; kinetoskop    kompliment; komplot; komponent, komponenta