Nainstalujte si:

       

Význam slova kategorie; kategorizace, kategorisace


kategorie = skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy

kategorizace, kategorisace = zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování

Next: katetrizace, katetrisace; katexochén; katétr    kolorimetr; kolorimetrie; kolorit; kolorovat; kolos