Nainstalujte si:

       

Význam slova katechumen; katedra; katedrála; kategorický


katechumen = vyučovaný žadatel o křest

katedra = 1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti

katedrála = velký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze

kategorický = výslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost

Next: kategorie; kategorizace, kategorisace    koloptóza, koloptosa; kolorace; koloratura