Nainstalujte si:

       

Význam slova katar; katarakt; katarakta; katarální


katar = 1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií

katarakt = 1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů

katarakta = šedý zákal

katarální = přídavné jméno ke slovu katar - zánět sliznic

Next: katarze, katarse, katharse; katastr; katastrofa    kolokviální rozhovor; kolokvium; kolon, colon