Nainstalujte si:

       

Význam slova kata-; katabolizmus, katabolismus


kata- = první část složených slov mající význam skrze, směrem dolů, úplně dopředu nebo zpět

katabolizmus, katabolismus = fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

Next: katabolizmus, katabolismus; katafalk    kolier, golié; koliformní bakterie; koligace