Nainstalujte si:

       

Význam slova kardio-, kardi-; kardiocentrum; kardiologie


kardio-, kardi- = první část složených slov mající význam srdce, srdeční

kardiocentrum = zdravotnické zařízení pro výzkum a léčbu nemocí srdce

kardiologie = lékařský obor zabývající se chorobami srdce

Next: kardiomyopatie; kardioplegie; kardiostimulátor    kogentní; kognace; kognece; kognice; kognitivní